sang nhượng

1 Mã bất động sản: 1448
3 Loại bất động sản:
3 Giá: 10000
4 Ngày đăng tin: 08-01-2020
5 Địa chỉ: VINH PHUOC A, GO QUAO, KIEN GIANG
6 지역 công nhận: 20 m2

Thông tin BDS

ádsad

Thông tin liên hệ

  • Tên chủ nhà son
  • Số điện thoại 0868896944
  • SĐT Môi giới Hỗ trợ
  • Trạng thái

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY